Постање 5

1

Ово је племе Адамово. Кад Бог створи човека по обличју свом створи га.

2

Мушко и женско створи их, и благослови их, и назва их човек, кад бише створени.

3

И поживе Адам сто тридесет година, и роди сина по обличју свом, као што је он, и надеде му име Сит.

4

А родив Сита поживе Адам осам стотина година, рађајући синове и кћери;

5

Тако поживе Адам свега девет стотина тридесет година; и умре.

6

А Сит поживе сто пет година, и роди Еноса;

7

А родив Еноса поживе Сит осам стотина седам година, рађајући синове и кћери;

8

Тако поживе Сит свега девет стотина дванаест година; и умре.

9

А Енос поживе деведесет година, и роди Кајинана;

10

А родив Кајинана поживе Енос осам стотина петнаест година, рађајући синове и кћери;

11

Тако поживе Енос свега девет стотина пет година; и умре.

12

А Кајинан поживе седамдесет година, и роди Малелеила;

13

А родив Малелеила поживе Кајинан осам стотина и четрдесет година, рађајући синове и кћери;

14

Тако поживе Кајинан свега девет стотина десет година; и умре.

15

А Малелеило поживе шездесет пет година, и роди Јареда;

16

А родив Јареда поживе Малелеило осам стотина тридесет година, рађајући синове и кћери;

17

Тако поживе Малелеило свега осам стотина деведесет пет година; и умре.

18

А Јаред поживе сто и шездесет и две године, и роди Еноха;

19

А родив Еноха поживе Јаред осам стотина година, рађајући синове и кћери;

20

Тако поживе Јаред свега девет стотина шездесет две године, и умре.

21

А Енох поживе шездесет пет година, и роди Матусала;

22

А родив Матусала поживе Енох једнако по вољи Божјој триста година, рађајући синове и кћери;

23

Тако поживе Енох свега триста шездесет пет година;

24

И живећи Енох једнако по вољи Божјој, нестаде га јер га узе Бог.

25

А Матусал поживе сто осамдесет седам година, и роди Ламеха;

26

А родив Ламеха поживе Матусал седам стотина осамдесет две године, рађајући синове и кћери;

27

Тако поживе Матусал свега девет стотина и шездесет и девет година; и умре.

28

А Ламех поживе сто осамдесет и две године, и роди сина,

29

И надеде му име Ноје говорећи: Овај ће нас одморити од послова наших и од труда руку наших на земљи, коју прокле Господ.

30

А родив Ноја поживе Ламех пет стотина деведесет пет година, рађајући синове и кћери;

31

Тако поживе Ламех свега седам стотина седамдесет седам година; и умре.

32

А Ноју кад би пет стотина година, роди Ноје Сима, Хама и Јафета.