1 Samuel 10

1

Samuel a luat sticluţa cu untdelemn şi a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat şi a zis: "Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui?

2

Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Ţelţah. Ei îţi vor zice: "Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit; şi iată că tatăl tău nu se mai gândeşte la măgăriţe, ci este îngrijorat de voi şi zice: "Ce să fac pentru fiul meu?"

3

De acolo vei merge mai departe şi vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu, în Betel, şi ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin.

4

Ei te vor întreba de sănătate şi-ţi vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor.

5

După aceea, vei ajunge la Ghibeea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălţimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere şi cobze înainte, şi prorocind.

6

Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei şi vei fi prefăcut într-alt om.

7

Când ţi se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine.

8

Apoi să te cobori înaintea mea la Ghilgal; şi eu mă voi coborî la tine, ca să aduc arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Să mă aştepţi şapte zile acolo, până voi ajunge eu la tine şi-ţi voi spune ce ai să faci."

9

De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, şi toate semnele acestea s-au împlinit în aceeaşi zi.

10

Când au ajuns la Ghibeea, iată că i-a ieşit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el şi el a prorocit în mijlocul lor.

11

Toţi cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii şi îşi ziceau unul altuia în popor: "Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare şi Saul este între proroci?"

12

Cineva din Ghibeea a răspuns: "Şi cine este tatăl lor?" – De-acolo zicala: "Oare şi Saul este între proroci?" –

13

Când a sfârşit de prorocit, s-a dus pe înălţime.

14

Unchiul lui Saul a zis lui Saul şi slugii lui: "Unde v-aţi dus?" Saul a răspuns: "Să căutăm măgăriţele; dar când am văzut că nu le găsim, ne-am dus la Samuel."

15

Unchiul lui Saul a zis din nou: "Istoriseşte-mi, dar, ce v-a spus Samuel."

16

Şi Saul a răspuns unchiului său: "Ne-a spus că măgăriţele s-au găsit." Şi nu i-a spus nimic despre împărăţia despre care vorbise Samuel.

17

Samuel a chemat poporul înaintea Domnului, la Miţpa

18

şi a zis copiilor lui Israel: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: "Eu am scos din Egipt pe Israel şi v-am izbăvit din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau.

19

Şi astăzi, voi lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele şi din toate suferinţele voastre, şi-I ziceţi: "Pune un împărat peste noi!" Înfăţişaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre şi după miile voastre."

20

Samuel a apropiat toate seminţiile lui Israel, şi a ieşit la sorţi seminţia lui Beniamin.

21

A apropiat seminţia lui Beniamin pe familii, şi a ieşit la sorţi familia lui Matri. Apoi a ieşit la sorţi Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit.

22

Au întrebat din nou pe Domnul: "A venit oare omul acesta aici?" Şi Domnul a zis: "Iată că este ascuns între vase."

23

Au alergat şi l-au scos de acolo, şi el s-a înfăţişat în mijlocul poporului. Îi întrecea pe toţi în înălţime, de la umăr în sus.

24

Samuel a zis întregului popor: "Vedeţi pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el." Şi tot poporul a strigat: "Trăiască împăratul!"

25

Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul împărăţiei şi l-a scris într-o carte, pe care a pus-o înaintea Domnului. Apoi a dat drumul întregului popor, trimiţând pe fiecare acasă.

26

Şi Saul s-a dus acasă în Ghibeea, însoţit de o parte din ostaşi, a căror inimă o mişcase Dumnezeu.

27

S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau: "Ce ne poate ajuta acesta?" Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.