Rut 3

1

Soacra sa, Naomi, i-a zis: "Fiica mea, aş vrea să-ţi dau un loc de odihnă, ca să fii fericită.

2

Şi acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzul în arie.

3

Spală-te şi unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale şi coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat şi de băut.

4

Şi când se va duce să se culce, însemnează-ţi locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele şi culcă-te. Şi el însuşi îţi va spune ce să faci."

5

Ea i-a răspuns: "Voi face tot ce ai spus."

6

Rut s-a coborât la arie şi a făcut tot ce poruncise soacra sa.

7

Boaz a mâncat şi a băut, şi inima-i era veselă. S-a dus şi s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele şi s-a culcat.

8

La miezul nopţii, omul s-a speriat; s-a plecat şi iată că o femeie era culcată la picioarele lui.

9

El a zis: "Cine eşti tu?" Ea a răspuns: "Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ţi poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare."

10

Şi el a zis: "Fii binecuvântată de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturiseşte şi mai mult pentru tine decât cea dintâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogaţi.

11

Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită.

12

Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine.

13

Rămâi în noaptea aceasta aici. Şi mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul! Culcă-te aici până dimineaţă."

14

Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineaţa şi s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaşte unul pe altul. Boaz a zis: "Să nu ştie nimeni că a intrat o femeie în arie!"

15

Şi a adăugat: "Adu mantaua de pe tine şi ţine-o." Ea a ţinut-o, şi el a măsurat şase măsuri de orz şi le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate.

16

Rut s-a întors la soacra sa, şi Naomi a zis: "Tu eşti, fiica mea?" Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela.

17

Ea a zis: "Mi-a dat aceste şase măsuri de orz, zicând: "Să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta."

18

Şi Naomi a zis: "Fii liniştită, fiica mea, până vei şti cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârşi lucrul chiar astăzi."