Selecția Biblică
Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Marcu 1

1

Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

2

După cum este scris în prorocul Isaia: "Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…

3

glasul celui ce strigă în pustiu: "Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările",

4

a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

5

Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

6

Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, şi împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

7

Ioan propovăduia şi zicea: "După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintei.

8

Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt."

9

În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan.

10

Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.

11

Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: "Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea."

12

Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustiu,

13

unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice, şi-I slujeau îngerii.

14

După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

15

El zicea: "S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie."

16

Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari.

17

Isus le-a zis: "Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni."

18

Îndată, ei şi-au lăsat mrejele şi au mers după El.

19

A mers puţin mai departe şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care, şi ei, erau într-o corabie şi îşi dregeau mrejele.

20

Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată şi au mers după El.

21

S-au dus la Capernaum. Şi, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă şi a început să înveţe pe norod.

22

Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii.

23

În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:

24

"Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!"

25

Isus l-a certat şi i-a zis: "Taci şi ieşi afară din omul acesta!"

26

Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere şi scoţând un strigăt mare.

27

Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: "Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpân chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!"

28

Şi îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

29

După ce a ieşit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov şi Ioan în casa lui Simon şi a lui Andrei.

30

Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri; şi îndată au vorbit lui Isus despre ea.

31

El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, şi au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.

32

Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii.

33

Şi toată cetatea era adunată la uşă.

34

El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau.

35

A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.

36

Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute;

37

şi, când L-au găsit, I-au zis: "Toţi Te caută."

38

El le-a răspuns: "Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit."

39

Şi S-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea; şi scotea dracii.

40

A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: "Dacă vrei, poţi să mă cureţi."

41

Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: "Da, voiesc, fii curăţat!"

42

Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţat.

43

Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât

44

şi i-a zis: "Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului şi adu pentru curăţarea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei."

45

Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească şi să spună în gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la El din toate părţile.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania