Numeri 22

1

Copiii lui Israel au pornit şi au tăbărât în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului.

2

Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel, amoriţilor.

3

Şi Moab a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel.

4

Moab a zis bătrânilor lui Madian: "Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe câmp." Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului.

5

El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Râu, în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme şi să-i spună: "Iată, un popor a ieşit din Egipt, acoperă faţa pământului şi s-a aşezat în faţa mea.

6

Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat."

7

Bătrânii lui Moab şi bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam şi i-au spus cuvintele lui Balac.

8

Balaam le-a zis: "Rămâneţi aici peste noapte şi vă voi da răspuns, după cum îmi va spune Domnul." Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.

9

Dumnezeu a venit la Balaam şi a zis: "Cine sunt oamenii aceştia pe care-i ai la tine?"

10

Balaam a răspuns lui Dumnezeu: "Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună:

11

"Iată, un popor a ieşit din Egipt şi acoperă faţa pământului; vino, dar, şi blestemă-l; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni."

12

Dumnezeu a zis lui Balaam: "Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat."

13

Balaam s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Balac: "Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi."

14

Şi mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac şi i-au spus: "Balaam n-a vrut să vină cu noi."

15

Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte.

16

Au ajuns la Balaam şi i-au zis: "Aşa vorbeşte Balac, fiul lui Ţipor: "Nu mai pune piedici, şi vino la mine;

17

căci îţi voi da multă cinste şi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, şi blestemă-mi poporul acesta!"

18

Balaam a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: "Să-mi dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot n-aş putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu.

19

Totuşi, vă rog, rămâneţi aici la noapte, şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul."

20

Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopţii şi i-a zis: "Fiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme, scoală-te şi du-te cu ei; dar să faci numai ce-ţi voi spune."

21

Balaam s-a sculat dimineaţa, a pus şaua pe măgăriţă şi a plecat cu căpeteniile lui Moab.

22

Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, şi cei doi slujitori ai lui erau cu el.

23

Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum.

24

Îngerul Domnului S-a aşezat într-o cărare dintre vii, şi de fiecare parte a cărării era câte un zid.

25

Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului; s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou.

26

Îngerul Domnului a trecut mai departe şi S-a aşezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga.

27

Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un băţ.

28

Domnul a deschis gura măgăriţei, şi ea a zis lui Balaam: "Ce ţi-am făcut, de mai bătut de trei ori?"

29

Balaam a răspuns măgăriţei: "Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide pe loc."

30

Măgăriţa a zis lui Balaam: "Nu sunt eu oare măgăriţa ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?" Şi el a răspuns: "Nu."

31

Domnul a deschis ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Şi s-a plecat şi s-a aruncat cu faţa la pământ.

32

Îngerul Domnului i-a zis: "Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare, înaintea Mea.

33

Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorât, iar pe ea aş fi lăsat-o vie."

34

Balaam a zis Îngerului Domnului: "Am păcătuit, căci nu ştiam că Te-ai aşezat înaintea mea în drum; şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce."

35

Îngerul Domnului a zis lui Balaam: "Du-te cu oamenii aceştia; dar să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu." Şi Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac.

36

Balac a auzit că vine Balaam şi i-a ieşit înainte până la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat.

37

Balac a zis lui Balaam: "N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi dau cinste?"

38

Balaam a răspuns lui Balac: "Iată că am venit la tine; acum, îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu în gură."

39

Balaam a mers cu Balac şi au ajuns la Chiriat-Huţot.

40

Balac a jertfit boi şi oi şi a trimis din ei lui Balaam şi căpeteniilor care erau cu el.

41

Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam şi l-a suit pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.