Numeri 12

1

Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană.

2

Şi au zis: "Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?" Şi Domnul a auzit-o.

3

Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.

4

Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron şi Mariei: "Duceţi-vă toţi trei la Cortul întâlnirii." Şi s-au dus toţi trei.

5

Domnul S-a coborât în stâlpul de nor şi a stat la uşa Cortului. A chemat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s-au apropiat amândoi.

6

Şi a zis: "Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.

7

Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea.

8

Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?"

9

Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat.

10

Norul s-a depărtat de pe Cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria; şi iată că ea avea lepră.

11

Atunci Aaron a zis lui Moise: "Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca nişte nechibzuiţi şi de care ne-am făcut vinovaţi!

12

Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!"

13

Moise a strigat către Domnul, zicând: "Dumnezeule, Te rog, vindecă-o!"

14

Şi Domnul a zis lui Moise: "Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de şapte zile? Să fie închisă deci şapte zile afară din tabără; după aceea, să fie primită în tabără."

15

Maria a fost închisă şapte zile afară din tabără. Şi poporul n-a pornit până ce a intrat din nou Maria în tabără.

16

După aceea, poporul a plecat din Haţerot şi a tăbărât în pustiul Paran.