Zaharia 13

1

În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat şi necurăţie.

2

În ziua aceea – zice Domnul oştirilor – voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii mincinoşi şi duhul necurat.

3

Şi dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său şi mama sa, înşişi părinţii lui, îi vor zice: "Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului"; şi tatăl său şi mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge, când va proroci.

4

În ziua aceea, prorocii se vor ruşina fiecare de vedeniile lor, când vor proroci, şi nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni.

5

Ci fiecare din ei va zice: "Eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!"

6

Şi dacă-l va întreba cineva: "De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?", el va răspunde: "În casa celor ce mă iubeau le-am primit."

7

Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care Îmi este tovarăş! – zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei mici.

8

În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne.

9

Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc şi o voi curăţa cum se curăţă argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: "Acesta este poporul Meu!" Şi ei vor zice: "Domnul este Dumnezeul meu!"