Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014
← 6

Amos 7

8 →
1

Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, făcea nişte lăcuste, în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului.

2

Şi după ce au mâncat ele cu desăvârşire toată iarba din ţară, am zis: "Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este aşa de slab!"

3

Atunci Domnul S-a căit de lucrul acesta: "Nu se va întâmpla una ca aceasta, a zis Domnul."

4

Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc; şi focul mânca Adâncul cel mare şi apucase şi câmpia.

5

Eu am zis: "Doamne Dumnezeule, opreşte! Cum ar putea să stea în picioare Iacov? Căci este aşa de slab!"

6

Atunci Domnul S-a căit şi de lucrul acesta: "Niciuna ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu."

7

El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă şi avea o cumpănă în mână.

8

Domnul mi-a zis: "Ce vezi, Amos?" Eu am răspuns: "O cumpănă." Şi Domnul a zis: "Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu, Israel, şi nu-l voi mai ierta;

9

ci înălţimile lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locaşuri ale lui Israel vor fi dărâmate, şi Mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia."

10

Atunci Amaţia, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: "Amos unelteşte împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui!

11

Căci iată ce zice Amos: "Ieroboam va fi ucis de sabie, şi Israel va fi dus în robie departe de ţara sa!"

12

Şi Amaţia a zis lui Amos: "Pleacă, văzătorule, şi fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă-ţi pâinea acolo şi acolo proroceşte.

13

Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaş sfânt al împăratului şi este un templu al împărăţiei!"

14

Amos a răspuns lui Amaţia: "Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc; ci sunt păstor şi strângător de smochine de Egipt.

15

Dar Domnul m-a luat de la oi şi Domnul mi-a zis: "Du-te şi proroceşte poporului Meu, Israel!"

16

Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici: "Nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!"

17

Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: "Nevasta ta va curvi în cetate, fiii şi fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi împărţit cu frânghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pământ necurat, şi Israel va fi dus în robie departe de ţara lui!"

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania