Selecția Biblică
Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Ieremia 28

1

În acelaşi an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor:

2

"Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului!

3

Peste doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta şi le-a dus în Babilon.

4

Şi voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi prinşii de război ai lui Iuda care s-au dus în Babilon; căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului."

5

Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în faţa preoţilor şi a întregului popor care stăteau în Casa Domnului.

6

Ieremia, prorocul, a zis: "Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu şi să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului şi pe toţi prinşii de război!

7

Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău şi în auzul întregului popor:

8

"Prorocii care au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi unor împărăţii mari.

9

Dar, dacă un proroc proroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce proroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul."

10

Atunci prorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul prorocului Ieremia şi l-a sfărâmat.

11

Şi Hanania a zis în faţa întregului popor: "Aşa vorbeşte Domnul: "Aşa voi sfărâma, peste doi ani, de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!" Prorocul Ieremia a plecat.

12

După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:

13

"Du-te şi spune lui Hanania: "Aşa vorbeşte Domnul: "Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!"

14

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji, şi-i dau chiar şi fiarele câmpului!"

15

Şi prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: "Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă.

16

De aceea, aşa vorbeşte Domnul: "Iată, te izgonesc de pe pământ şi vei muri chiar în anul acesta; căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului."

17

Şi prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania