Selecția Biblică
Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Ecleziast 11

1

Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi!

2

Împarte-o în şapte, şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ.

3

Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Oriîncotro ar cădea copacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul unde cade, acolo rămâne.

4

Cine se uită după vânt nu va semăna, şi cine se uită după nori nu va secera.

5

Cum nu ştii care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot aşa nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate.

6

Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune.

7

Dulce este lumina; şi o plăcere, pentru ochi să vadă soarele.

8

Deci, dacă un om trăieşte mulţi ani, să se bucure în toţi anii aceştia şi să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deşertăciune.

9

Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.

10

Goneşte orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania