Selecția Biblică
Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Proverbe 22

1

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. –

2

Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul.

3

Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. –

4

Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. –

5

Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. –

6

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –

7

Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. –

8

Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. –

9

Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. –

10

Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. –

11

Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. –

12

Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat. –

13

Leneşul zice: "Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!" –

14

Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. –

15

Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. –

16

Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. –

17

Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. –

18

Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze. –

19

Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. –

20

N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,

21

ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –

22

Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!

23

Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. –

24

Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,

25

ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. –

26

Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.

27

Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? –

28

Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. –

29

Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania