Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014
← 19

Proverbe 20

21 →
1

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. –

2

Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. –

3

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. –

4

Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –

5

Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. –

6

Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? –

7

Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! –

8

Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. –

9

Cine poate zice: "Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu"? –

10

Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. –

11

Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. –

12

Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. –

13

Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine. –

14

"Rău! Rău!" zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. –

15

Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. –

16

Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. –

17

Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. –

18

Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. –

19

Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. –

20

Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –

21

O moştenire repede câştigată de la început, nu va fi binecuvântată la sfârşit. –

22

Nu zice: "Îi voi întoarce eu răul!" Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. –

23

Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. –

24

Domnul îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?

25

Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă, şi abia după ce a făcut juruinţa să se gândească. –

26

Un împărat înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei. –

27

Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. –

28

Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. –

29

Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. –

30

Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană. –

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania