Proverbe 11

1

Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.

2

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

3

Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.

4

În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

5

Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui.

6

Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.

7

La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.

8

Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare, şi cel rău îi ia locul.

9

Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.

10

Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie.

11

Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. –

12

Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. –

13

Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat. –

14

Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. –

15

Cui se pune chezaş pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit. –

16

O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. –

17

Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui. –

18

Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –

19

Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. –

20

Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.

21

Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată.

22

Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. –

23

Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai mânie. –

24

Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. –

25

Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. –

26

Cine opreşte grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. –

27

Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă, dar cine urmăreşte răul este atins de el. –

28

Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. –

29

Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt, şi nebunul va fi robul omului înţelept! –

30

Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. –

31

Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi păcătos!