Selecția Biblică
Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Proverbe 10

1

Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.

2

Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

3

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.

4

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.

5

Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.

6

Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie.

7

Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. –

8

Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. –

9

Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. –

10

Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare, şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. –

11

Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie. –

12

Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. –

13

Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. –

14

Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată. –

15

Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociţi este sărăcia lor. –

16

Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. –

17

Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. –

18

Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfele este un nebun. –

19

Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. –

20

Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. –

21

Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. –

22

Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. –

23

Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. –

24

Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa. –

25

Cum trece vârtejul, aşa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii veşnice. –

26

Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite. –

27

Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi. –

28

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. –

29

Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. –

30

Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară. –

31

Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. –

32

Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania