Psalmi 98

1

(Un psalm.) Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

2

Domnul Şi-a arătat mântuirea, Şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor.

3

Şi-a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4

Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Chiuiţi, strigaţi şi cântaţi laude!

5

Cântaţi Domnului cu harpa, cu harpa şi cu cântece din gură!

6

Cu trâmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie înaintea împăratului, Domnului!

7

Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea,

8

să bată din palme râurile, să strige de bucurie toţi munţii

9

înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul! El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, cu nepărtinire.