Psalmi 96

1

Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2

Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!

3

Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

4

Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii.

5

Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

6

Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt.

7

Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!

8

Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!

9

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

10

Spuneţi printre neamuri: "Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se clatină." Domnul judecă popoarele cu dreptate.

11

Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!

12

Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie

13

înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui.