Psalmi 95

1

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.

2

Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

3

Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toţi dumnezeii.

4

El ţine în mână adâncimile pământului, şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.

5

A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmit uscatul:

6

veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

7

Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi glasul Lui! –

8

"Nu vă împietriţi inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu,

9

unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele.

10

Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: "Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele."

11

De aceea am jurat în mânia Mea: "Nu vor intra în odihna Mea!"