Psalmi 87

1

(Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.) Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi:

2

Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decât toate locaşurile lui Iacov.

3

Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire)

4

Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, ţara filistenilor, Tirul cu Etiopia: "În Sion s-au născut." –

5

Iar despre Sion este zis: "Toţi s-au născut în el", şi Cel Preaînalt îl întăreşte.

6

Domnul numără popoarele, scriindu-le: "Acolo s-au născut." – (Oprire)

7

Şi cei ce cântă şi cei ce joacă strigă: "Toate izvoarele mele sunt în Tine."