Psalmi 76

1

(Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui Asaf. O cântare.) Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel.

2

Cortul Lui este în Salem, şi Locuinţa Lui în Sion;

3

acolo a sfărâmat El săgeţile, scutul, sabia şi armele de război. – (Oprire)

4

Tu eşti mai măreţ, mai puternic decât munţii răpitorilor.

5

Despuiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n-au putut să se apere, toţi acei oameni viteji.

6

La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi şi cai.

7

Cât de înfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea împotrivă când Îţi izbucneşte mânia?

8

Ai rostit hotărârea de la înălţimea cerurilor; pământul s-a îngrozit şi a tăcut,

9

când S-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pământ. – (Oprire)

10

Omul Te laudă chiar şi în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.

11

Faceţi juruinţe Domnului Dumnezeului vostru şi împliniţi-le! Toţi cei ce-L înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat.

12

El frânge mândria domnitorilor, El este înfricoşat pentru împăraţii pământului.