Psalmi 66

1

(Către mai marele cântăreţilor. O cântare. Un psalm.) Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului.

2

Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.

3

Ziceţi lui Dumnezeu: "Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.

4

Tot pământul se închină înaintea Ta şi cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău. – (Oprire)

5

Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!

6

El a prefăcut marea în pământ uscat, şi râul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.

7

El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! – (Oprire)

8

Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!

9

El ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.

10

Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.

11

Ne-ai adus în laţ şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.

12

Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.

13

De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie,

14

juruinţe care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare.

15

Îţi voi aduce oi grase ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. – (Oprire)

16

Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi ce a făcut El sufletului meu.

17

Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.

18

Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.

19

Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20

Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!