Psalmi 61

1

(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.) Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!

2

De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: "Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!

3

Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului.

4

Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale. – (Oprire)

5

Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculţi juruinţele, Tu îmi dai moştenirea celor ce se tem de Numele Tău.

6

Tu adaugi zile la zilele împăratului: lungească-i-se anii pe vecie!

7

În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea şi credincioşia Ta să vegheze asupra lui!

8

Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău, şi zi de zi îmi voi împlini juruinţele.