Psalmi 48

1

(O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.) Mare este Domnul şi lăudat de toţi în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt.

2

Frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat.

3

Dumnezeu, în casele Lui împărăteşti, este cunoscut ca un turn de scăpare.

4

Căci iată că împăraţii se adunaseră: doar au trecut împreună,

5

au privit-o, au înlemnit, s-au temut şi au luat-o la fugă.

6

I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere.

7

Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de vântul de răsărit care sfărâmă corăbiile din Tarsis.

8

Întocmai cum auzisem spunându-se, aşa am văzut în cetatea Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuie pe vecie. – (Oprire)

9

Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!

10

Ca şi Numele Tău, Dumnezeule, şi lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare.

11

Se bucură muntele Sionului şi se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale.

12

Străbateţi Sionul şi ocoliţi-l, număraţi-i turnurile,

13

priviţi-i întăritura şi cercetaţi-i palatele, ca să povestiţi celor ce vor veni după ei.

14

Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.