Psalmi 47

1

(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

2

Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.

3

El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.

4

El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)

5

Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.

6

Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!

7

Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!

8

Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.

9

Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.