Psalmi 26

1

(Un psalm al lui David.) Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.

2

Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!

3

Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău.

4

Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.

5

Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi.

6

Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,

7

ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale.

8

Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta.

9

Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,

10

ale căror mâini sunt nelegiuite şi a căror dreaptă este plină de mită!

11

Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine!

12

Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.