Psalmi 24

1

(Un psalm al lui David.) Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!

2

Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.

3

Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? –

4

Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele.

5

Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.

6

Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. – (Oprire)

7

Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! –

8

"Cine este acest Împărat al slavei?" – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.

9

Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! –

10

"Cine este acest Împărat al slavei?" – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! – (Oprire)