Selecția Biblică
Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Psalmi 20

1

(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,

2

să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion!

3

Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! (Oprire)

4

Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

5

Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

6

Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

7

Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.

8

Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.

9

Scapă, Doamne, pe împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm!

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania