Psalmi 149

1

Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!

2

Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor!

3

Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harpa!

4

Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i.

5

Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!

6

Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor,

7

ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să pedepsească popoarele;

8

să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor, cu obezi de fier,

9

ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!