Psalmi 146

1

Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!

2

Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

3

Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

4

Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.

5

Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!

6

El a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci.

7

El face dreptate celor asupriţi; dă pâine celor flămânzi: Domnul izbăveşte pe prinşii de război;

8

Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.

9

Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.

10

Domnul împărăţeşte în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudaţi pe Domnul!