Psalmi 138

1

(Un psalm al lui David.) Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.

2

Mă închin în Templul Tău cel sfânt şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.

3

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

4

Toţi împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;

5

ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!

6

Domnul este înălţat: totuşi vede pe cei smeriţi şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi.

7

Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte.

8

Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale.