Psalmi 130

1

(O cântare a treptelor.) Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!

2

Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!

3

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?

4

Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut.

5

Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui.

6

Sufletul meu aşteaptă pe Domnul mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa, da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.

7

Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea şi la El este belşug de răscumpărare!

8

El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.