Psalmi 129

1

(O cântare a treptelor.) Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –

2

destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.

3

Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.

4

Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.

5

Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul!

6

Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!

7

Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,

8

şi trecătorii nu zic: "Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!" "Vă binecuvântăm în Numele Domnului!"