Selecția Biblică
Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Psalmi 125

1

(O cântare a treptelor.) Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.

2

Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum şi până în veac.

3

Căci toiagul de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.

4

Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană!

5

Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău! Pacea să fie peste Israel!

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania