Psalmi 122

1

(O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.) Mă bucur când mi se zice "Haidem la Casa Domnului!"

2

Picioarele mi se opresc în porţile tale, Ierusalime!

3

Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!

4

Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.

5

Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.

6

Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.

7

Pacea să fie între zidurile tale, şi liniştea, în casele tale domneşti!

8

Din pricina fraţilor şi prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău.

9

Din pricina Casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.