Psalmi 121

1

(O cântare a treptelor.) Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?

2

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.

3

Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.

4

Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.

5

Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

6

De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.

7

Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.

8

Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.