Psalmi 12

1

(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.) Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi, pier credincioşii dintre fiii oamenilor.

2

Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.

3

Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie,

4

pe cei ce zic: "Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi: cine ar putea să fie stăpân peste noi?"

5

"Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum", zice Domnul, "Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi."

6

Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori.

7

Tu, Doamne, îi vei păzi şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.

8

Pretutindeni mişună cei răi, când domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor.