Psalmi 113

1

Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!

2

Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!

3

De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.

4

Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.

5

Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus?

6

El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.

7

El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi,

8

ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.

9

El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!