Psalmi 111

1

Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.

2

Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.

3

Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.

4

El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.

5

El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururi aminte de legământul Lui.

6

El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor.

7

Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,

8

întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.

9

A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.

10

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.