Psalmi 100

1

(Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!

2

Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.

3

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.

4

Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.

5

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.