Iov 25

1

Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:

2

"Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.

3

Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?

4

Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?

5

Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate înaintea Lui;

6

cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermişor!"