Estera 7

1

Împăratul şi Haman s-au dus la ospăţ la împărăteasa Estera.

2

În această a doua zi, împăratul a zis iarăşi Esterei pe când beau vin: "Care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea îţi va fi împlinită. Ce doreşti? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta."

3

Împărăteasa Estera a răspuns: "Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, şi dacă găseşte cu cale împăratul, dă-mi viaţa: iată cererea mea; şi scapă pe poporul meu: iată dorinţa mea!

4

Căci eu şi poporul meu suntem vânduţi să fim nimiciţi, înjunghiaţi şi prăpădiţi. Măcar dacă am fi vânduţi să fim robi şi roabe, aş tăcea, dar vrăjmaşul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului."

5

Împăratul Ahaşveroş a luat cuvântul şi a zis împărătesei Estera: "Cine şi unde este acela care are de gând să facă aşa?"

6

Estera a răspuns: "Apăsătorul, vrăjmaşul este Haman, răul acesta!" Haman a rămas îngrozit în faţa împăratului şi a împărătesei.

7

Şi împăratul, în mânia lui, s-a sculat şi a părăsit ospăţul, şi s-a dus în grădina casei împărăteşti. Haman a rămas să-şi ceară viaţa de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului.

8

Când s-a întors împăratul din grădina casei împărăteşti în odaia ospăţului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera şi i-a zis: "Cum, să mai şi sileşti pe împărăteasă, la mine, în casa împărătească?" Cum au ieşit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au şi acoperit faţa lui Haman.

9

Şi Harbona, unul din fameni, a zis în faţa împăratului: "Iată, spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman, la o înălţime de cincizeci de coţi." Împăratul a zis: "Haman să fie spânzurat pe ea!"

10

Şi au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi mânia împăratului s-a potolit.