Geneza 5

1

Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

2

I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de "om", în ziua când au fost făcuţi.

3

La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.

4

După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

5

Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6

La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.

7

După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.

8

Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9

La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.

10

După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.

11

Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12

La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.

13

După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

14

Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

15

La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.

16

După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

17

Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18

La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.

19

După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

20

Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.

21

La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.

22

După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

23

Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.

24

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

25

La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.

26

După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.

27

Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28

La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.

29

El i-a pus numele Noe, zicând: "Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul."

30

După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.

31

Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.

32

Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.