Selecția Biblică
Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Geneza 38

1

În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi şi a tras la un om din Adulam, numit Hira.

2

Acolo, Iuda a văzut pe fata unui Canaanit, numit Şua; a luat-o de nevastă şi s-a culcat cu ea.

3

Ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu, pe care l-a numit Er.

4

A rămas iarăşi însărcinată şi a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan.

5

A mai născut iarăşi un fiu, căruia i-a pus numele Şela; Iuda era la Czib când a născut ea.

6

Iuda a luat întâiului său născut Er, o nevastă numită Tamar.

7

Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului; şi Domnul l-a omorât.

8

Atunci Iuda a zis lui Onan: "Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, şi ridică sămânţă fratelui tău."

9

Onan, ştiind că sămânţa aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său.

10

Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât şi pe el.

11

Atunci Iuda a zis nurorii sale Tamar: "Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va creşte fiul meu Şela." Zicea aşa ca să nu moară şi Şela ca fraţii lui. Tamar s-a dus şi a locuit în casa tatălui ei.

12

Au trecut multe zile, şi fata lui Şua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el şi prietenul său Hira, adulamitul.

13

Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta şi i-au zis: "Iată că socrul tău se suie la Timna, ca să-şi tundă oile."

14

Atunci ea şi-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine şi a şezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna; căci vedea că Şela se făcuse mare, şi ea nu-i fusese dată de nevastă.

15

Iuda a văzut-o şi a luat-o drept curvă, pentru că îşi acoperise faţa.

16

S-a abătut la ea din drum şi a zis: "Lasă-mă să mă culc cu tine!" Căci n-a cunoscut-o că era nora sa. Ea a zis: "Ce-mi dai ca să te culci cu mine?"

17

El a răspuns: "Am să-ţi trimit un ied din turma mea." Ea a zis: "Îmi dai un zălog până îl vei trimite?"

18

El a răspuns: "Ce zălog să-ţi dau?" Ea a zis: "Inelul tău, lanţul tău şi toiagul pe care-l ai în mână." El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; şi ea a rămas însărcinată de la el.

19

Ea s-a sculat şi a plecat; şi-a scos marama şi s-a îmbrăcat iarăşi în hainele de văduvă.

20

Iuda a trimis iedul, prin prietenul său adulamitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii. Dar acesta n-a găsit-o.

21

A întrebat pe oamenii locului şi a zis: "Unde este curva aceea care stătea aici la Enaim, pe drum?" Ei au răspuns: "N-a fost nicio curvă aici."

22

Adulamitul s-a întors la Iuda şi i-a spus: "N-am găsit-o; şi chiar oamenii de acolo au zis: "N-a fost nicio curvă aici."

23

Iuda a zis: "Ţină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta şi n-ai găsit-o."

24

Cam după trei luni, au venit şi au spus lui Iuda: "Tamar, nora ta, a curvit şi a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei." Şi Iuda a zis: "Scoateţi-o afară, ca să fie arsă."

25

După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său: "De la omul acela, ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanţurile acestea şi toiagul acesta."

26

Iuda le-a cunoscut şi a zis: "Ea este mai puţin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Şela." Şi nu s-a mai împreunat cu ea de atunci.

27

Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni.

28

Şi în timpul naşterii, unul a scos mâna înainte; moaşa i-a apucat mâna şi a legat-o cu un fir roşu, zicând: "Acesta a ieşit cel dintâi."

29

Dar el a tras mâna înapoi şi a ieşit fratele său. Atunci moaşa a zis: "Ce spărtură ai făcut!" De aceea i-a pus numele Pereţ.

30

În urmă a ieşit fratele lui, care avea firul roşu la mână; de aceea i-au pus numele Zerah.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania