Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Geneza 33

1

Iacov a ridicat ochii şi s-a uitat; şi iată ca Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela şi cele două roabe.

2

A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei, şi la urmă pe Rahela cu Iosif.

3

El însuşi a trecut înaintea lor; şi s-a aruncat cu faţa la pământ de şapte ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său.

4

Esau a alergat înaintea lui; l-a îmbrăţişat, i s-a aruncat pe grumaz şi l-a sărutat. Şi au plâns.

5

Esau, ridicând ochii, a văzut femeile şi copiii şi a zis: "Cine sunt aceia?" Şi Iacov a răspuns: "Sunt copiii, pe care i-a dat Dumnezeu robului tău."

6

Roabele s-au apropiat, cu copiii lor, şi s-au aruncat cu faţa la pământ;

7

Lea şi copiii ei, de asemenea, s-au apropiat şi s-au aruncat cu faţa la pământ; în urmă s-au apropiat Iosif şi Rahela şi s-au aruncat cu faţa la pământ.

8

Esau a zis: "Ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o?" Şi Iacov a răspuns: "Voiesc să capăt trecere cu ea înaintea domnului meu."

9

Esau a zis: "Eu am din belşug, păstrează, frate, ce este al tău."

10

Şi Iacov a răspuns: "Nu; te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primeşte darul acesta din mâna mea; căci m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la faţa lui Dumnezeu, şi tu m-ai primit cu bunăvoinţă.

11

Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate." Astfel a stăruit de el, şi Esau a primit.

12

Esau a zis: "Haidem să plecăm şi să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta."

13

Iacov i-a răspuns: "Domnul meu vede că copiii sunt mici şi am oi şi vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri.

14

Domnul meu s-o ia înaintea robului său; şi eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, şi la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu, în Seir."

15

Esau a zis: "Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei." Şi Iacov a răspuns: "Pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere înaintea ta, domnul meu!"

16

În aceeaşi zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.

17

Iacov a plecat mai departe la Sucot. Şi-a zidit o casă şi a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot.

18

La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în ţara Canaan, şi a tăbărât înaintea cetăţii.

19

Partea de ogor, pe care îşi întinsese cortul, a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita.

20

Şi acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El-Elohe-Israel.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania