Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

1 Crónicas 9

1

Chixjunileb laj Israel tzßîbanbil xcßabaßeb saß li hu reheb lix reyeb laj Israel. Tzßîbanbil xcßabaßeb aß yal chanru li ralal xcßajoleb. Ut chixjunileb laj Judá queßcßameß aran Babilonia xban nak queßxkßetkßeti ribeb chiru li Dios.

2

Eb li xbên li queßsukßi saß lix naßajeb, aßaneb laj Israel, eb laj tij, eb laj levita, ut eb li queßcßanjelac saß lix templo li Kâcuaß.

3

Cuanqueb li ralal xcßajol laj Judá, li ralal xcßajol laj Benjamín, li ralal xcßajol laj Efraín ut li ralal xcßajol laj Manasés li queßcôeb chi cuânc aran Jerusalén.

4

Laj Utai, aßan li quicßamoc be chiruheb li ralal xcßajol laj Fares, li ralal laj Judá. Laj Utai, aßan li ralal laj Amiud. Laj Amiud, aßan li ralal laj Omri. Laj Omri, aßan li ralal laj Imri. Laj Imri, aßan li ralal laj Bani; ut laj Bani, aßan xcomoneb li ralal laj Fares, li ralal laj Judá.

5

Laj Asaías, aßan li quicßamoc be chiruheb li ralal xcßajol laj Sela, li ralal laj Judá. Laj Asaías, aßan nataklan saß xbêneb li jun xtêpaleb li tenamit.

6

Laj Jeuel, aßan li quicßamoc be chiruheb li ralal xcßajol laj Zera, li ralal laj Judá. Cuakib ciento riqßuin lajêb roxcßâl chixjunileb li ralal xcßajol laj Judá.

7

Aßaneb aßin li ralal xcßajol laj Benjamín li queßcuan Jerusalén: laj Salú, li ralal laj Mesulam; laj Mesulam, aßan li ralal laj Hodavías; laj Hodavías, aßan li ralal laj Asenúa:

8

ut laj Ibneías li ralal laj Jeroham: laj Ela li ralal laj Uzi; laj Uzi, aßan li ralal laj Micri: ut laj Mesulam li ralal laj Sefatías, li ralal laj Reuel; laj Reuel, aßan li ralal laj Ibnías.

9

Belêb ciento riqßuin cuaklaju roxcßâl li ralal laj Benjamín li queßcuan Jerusalén. Chixjunileb li cuînk aßin queßtaklan saß xbêneb li junjûnk xtêpaleb li tenamit.

10

Aßaneb aßin laj tij li queßcuan aran Jerusalén: laj Jedaías; laj Joiarib; laj Jaquín;

11

laj Azarías li ralal laj Hilcías. Laj Hilcías, aßan li ralal laj Mesulam. Laj Mesulam, aßan li ralal laj Sadoc. Laj Sadoc, aßan li ralal laj Meraiot. Laj Meraiot, aßan li ralal laj Ahitob, li najolomin re li cßanjel saß li templo.

12

Ut quicuan ajcuiß laj Adaía, li ralal laj Jeroham. Laj Jeroham, aßan li ralal laj Pasur. Laj Pasur, aßan li ralal laj Malquías. Ut quicuan ajcuiß laj Masai, li ralal laj Adiel. Laj Adiel, aßan li ralal laj Jazera. Laj Jazera, aßan li ralal laj Mesulam. Laj Mesulam, aßan li ralal laj Mesilemit. Laj Mesilemit, aßan li ralal Imer.

13

Eb laj tij li queßtaklan saß xbêneb li junjûnk xtêpaleb li tenamit, aßaneb jun mil riqßuin cuukub ciento riqßuin oxcßâl. Queßxnau xbânunquil chi us li cßanjel li qui-uxman saß li templo.

14

Eb laj levita li queßcuan aran Jerusalén, aßaneb aßin: laj Semaías li ralal laj Hasub. Laj Hasub, aßan li ralal laj Azricam. Laj Azricam, aßan li ralal laj Hasabías. Laj Hasabías, aßan xcomoneb li ralal xcßajol laj Merari.

15

Ut queßcuan ajcuiß laj Bacbacar, laj Heres, laj Galal, laj Matanías li ralal laj Micaía. Laj Micaía, aßan li ralal laj Zicri. Laj Zicri, aßan li ralal laj Asaf.

16

Ut quicuan ajcuiß laj Obadías, li ralal laj Semaías. Laj Semaías, aßan li ralal laj Galal. Laj Galal, aßan li ralal laj Jedutún. Ut quicuan ajcuiß laj Berequías li ralal laj Asa. Laj Asa, aßan li ralal laj Elcana. Eb aßan queßcuan saß lix naßajeb laj netofatitas.

17

Eb li queßcßacßalen saß eb li oquebâl re li templo, aßaneb aßin: Laj Salum, laj Acub, laj Talmón, laj Ahimán ut eb li rîtzßin. Laj Salum, aßan li quicßamoc be chiruheb.

18

Chalen ut anakcuan queßcßacßalen re li oquebâl li quinumeß cuiß li rey, li quicuan saß li este.

19

Laj Salum ut eb li rechßalal, aßan eb li queßcßacßalen re li oquebâl re li templo, joß nak queßxcßacßalen re li oquebâl re li tabernáculo lix xeßtônil yucuaß. Laj Salum, aßan li ralal laj Coré. Laj Coré, aßan li ralal laj Ebiasaf. Laj Ebiasaf, aßan li ralal laj Coré jun chic.

20

Junxil, laj Finees li ralal laj Eleazar, aßan li quitaklan saß xbêneb. Ut li Kâcuaß quicuan riqßuin.

21

Laj Zacarías, li ralal laj Meselemías, aßan li quicßacßalen re li oquebâl re li tabernáculo.

22

Cuib ciento riqßuin cablaju chixjunileb li queßcßacßalen re li oquebâl. Queßajlâc aß yal chanru li ralal xcßajol li junjûnk. Li rey David ut laj Samuel li profeta, aßaneb li queßxakaban reheb saß lix cßanjel.

23

Joßcan nak eb aßan ut eb li ralal xcßajol nequeßxjal ribeb chixcßacßalenquil li oquebâl re lix templo li Kâcuaß ut re li tabernáculo.

24

Queßcuan saß li câhib pacßal. Queßcuan saß li oriente, saß li poniente, saß li sur, ut saß li norte.

25

Eb li cuanqueb saß li cßalebâl queßchal rajlal cuukub cutan chixcßacßalenquil li oquebâl.

26

Abanan li câhib chi cuînk li queßcßamoc be chi cßacßalênc re li oquebâl, aßaneb queßcuan junelic. Aßaneb ajcuiß li queßiloc reheb li cocß naßajej li cuan saß li templo, ut queßiloc ajcuiß reheb li naßajej li queßxoqueß cuiß li cßaßak re ru terto xtzßak re li templo.

27

Eb aßan cuanqueb xnaßaj saß xjun sutam lix templo li Dios, xban nak tento nak eb aßan teßcßacßalênk re li templo. Ut tento nak teßxte li oquebâl rajlal ekßela.

28

Cuanqueb li queßiloc reheb li cßaßak re ru li quicßanjelac saß li templo. Aßaneb li queßxococ reheb ut aßaneb ajcuiß li queßisin reheb nak oqueb re chi cßanjelac.

29

Cuanqueb chic li queßiloc reheb li cßaßak re ru li quicßanjelac saß li Lokßlaj Naßajej, ut li cßaj, li vino, li aceite, li incienso ut li sununquil ban.

30

Cuanqueb ajcuiß li ralal eb laj tij li queßyîban re li sununquil ban li quicßanjelac saß li templo.

31

Laj Matatías li xbên ralal laj Salum li coreíta, aßan aj levita. Aßan li qui-iloc re li caxlan cua li quimayejâc.

32

Cuanqueb li ralal laj Coat ut li ralaleb li rîtzßin, li queßyîban re li cablaju chi caxlan cua li quiqßueheß saß xbên li mêx saß li Santil Naßajej.

33

Cuanqueb ajcuiß laj bichanel. Li queßtaklan saß xbên li junjûnk xtêpaleb li tenamit queßcuan saß li naßajej li cuan saß li templo. Mâcßaß chic lix cßanjeleb xban nak queßcßanjelac saß li templo chi kßek chi cutan.

34

Aßaneb aßin li queßtaklan saß xbêneb li junjûnk xtêpaleb li tenamit aj levita, aß yal chanru li ralal xcßajoleb. Aßaneb aj cßamol be li queßcuan aran Jerusalén.

35

Laj Jehiel aßan li quitiquiban re li tenamit Gabaón. Li rixakil, aßan lix Maaca xcßabaß.

36

Aßaneb aßin li ralal laj Jehiel: laj Abdón li xbên ralal, laj Zur, laj Cis, laj Baal, laj Ner, laj Nadab,

37

laj Gedor, laj Ahío, laj Zacarías ut laj Miclot.

38

Laj Miclot, aßan lix yucuaß laj Simeam. Chixjunileb queßcuan ajcuiß aran Jerusalén rochbeneb li ras ut li rîtzßin.

39

Laj Ner, aßan lix yucuaß laj Cis. Laj Cis, aßan lix yucuaß laj Saúl. Ut laj Saúl, aßan lix yucuaß laj Jonatán, laj Malquisúa, laj Abinadab ut laj Es-baal.

40

Li ralal laj Jonatán, aßan laj Merib-baal. Laj Merib-baal, aßan lix yucuaß laj Micaía.

41

Eb li ralal laj Micaía, aßaneb aßin: laj Pitón, laj Melec, laj Tarea ut laj Acaz.

42

Laj Acaz, aßan lix yucuaß laj Jara. Laj Jara, aßan lix yucuaß laj Alemet, laj Azmavet ut laj Zimri. Ut laj Zimri, aßan lix yucuaß laj Mosa.

43

Laj Mosa, aßan lix yucuaß laj Bina. Li ralal laj Bina, aßan li Refaías. Ut li ralal laj Refaías, aßan laj Elasa. Li ralal laj Elasa, aßan laj Azel.Cuakib li ralal laj Azel. Aßaneb aßin: laj Azricam, laj Bocru, laj Ismael, laj Searías, laj Obadías ut laj Hanán. Aßaneb aßin li ralal laj Azel.

44

Cuakib li ralal laj Azel. Aßaneb aßin: laj Azricam, laj Bocru, laj Ismael, laj Searías, laj Obadías ut laj Hanán. Aßaneb aßin li ralal laj Azel.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info