Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Przypowieści 10

1

Syn mądry rozwesela ojca: ale syn głupi smutkiem jest matki swojej.

2

Nie pomogą skarby niezbożności; ale sprawiedliwość wyrywa od śmierci.

3

Nie dopuści Pan łaknąć duszy sprawiedliwego; ale majętność niezbożników rozproszy.

4

Do nędzy przywodzi ręka zdradliwa; ale ręka pracowita ubogaca.

5

Kto zbiera w lecie, jest syn roztropny; kto dosypia we żniwa, jest syn pohaóbienia.

6

Błogosławieóstwo jest nad głową sprawiedliwego; ale usta bezbożnych pokrywają nieprawość.

7

Błogosławiona jest pamiątka sprawiedliwego; ale imię niezbożnych śmierdzi.

8

Mądre serce przyjmuje przykazanie; ale głupi od warg swoich upadnie.

9

Kto chodzi w szczerości, chodzi bezpiecznie; ale kto jest przewrotnym w drogach swoich, wyjawion będzie.

10

Kto mruga okiem, przynosi frasunek, ale głupi od warg swoich upadnie.

11

Usta sprawiedliwego są źródło żywota; ale usta niezbożników pokrywają nieprawość.

12

Nienawiść wzbudza swary; ale miłość wszystkie przestępstwa pokrywa.

13

W wargach roztropnego znajduje się mądrość; ale kij na grzbiecie szalonego.

14

Mądrzy tają umiejętność; ale usta głupiego bliskie upadku.

15

Majętność bogatego jest miastem jego mocnem; ale nędza jest ubogich zniszczeniem.

16

Praca sprawiedliwego jest ku żywotowi; ale dochód niepobożnych jest ku grzechowi.

17

Ścieszką żywota idzie, kto przyjmuje karność; ale kto gardzi strofowaniem, w błąd się zawodzi.

18

Kto pokrywa nienawiść wargami kłamliwemi, i kto rozgłasza haóbę, głupi jest.

19

Wielomowność nie bywa bez grzechu; ale kto powściąga wargi swoje, ostrożny jest.

20

Srebro wyborne jest język sprawiedliwego; ale serce niezbożnych za nic nie stoi.

21

Wargi sprawiedliwego wiele ich żywią; ale głupi dla głupstwa umierają.

22

Błogosławieóstwo Paóskie ubogaca, a nie przynosi z sobą utrapienia.

23

Za śmiech sobie ma głupi, popełnić niecnotę, ale mąż roztropny dzierży się mądrości.

24

Czego się boi niezbożnik, to naó przychodzi; ale czego żądają sprawiedliwi, Bóg im daje.

25

Jako przemija wicher, tak się niepobożni nie ostoją; ale sprawiedliwy ma grunt wieczny.

26

Jako ocet zębom, i jako dym oczom, tak jest leniwy tym, którzy go posyłają.

27

Bojaźó Paóska dni przyczynia; ale lata niezbożnego ukrócone bywają.

28

Oczekiwanie sprawiedliwych jest wesele, ale nadzieja niezbożnych zginie.

29

Droga Paóska jest mocą szczeremu; ale strachem tym, którzy broją złości.

30

Sprawiedliwy się na wieki nie poruszy; ale niezbożnicy nie będą mieszkali na ziemi.

31

Usta sprawiedliwego rozmnażają mądrość; ale język przewrotny będzie wycięty.

32

Wargi sprawiedliwego znają, co się Bogu podoba; ale usta niepobożnych są przewrotne.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910