Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Psalmy 85

1

(Przedniejszemu śpiewakowi synom Korego psalm.)

2

Łaskęś, Panie!niekiedy pokazywał ziemi twojej; przywróciłeś zasię z niewoli Jakóba.

3

Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich. Sela.

4

Uśmierzyłeś wszystek gniew twój, odwróciłeś od zapalczywości popędliwość twoję.

5

Przywróć nas, o Boże zbawienia naszego; a uczyó wstręt gniewowi swemu przeciwko nam.

6

Izali na wieki gniewać się będziesz na nas? a rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju?

7

Izali ty obróciwszy się, nie ożywisz nas, tak, aby się lud twój rozradował w tobie?

8

Panie! okaż nam miłosierdzie twoje, a daj nam zbawienie swoje.

9

Ale posłucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu swego, i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali.

10

Zaisteć bliskie jest zbawienie jego tym, którzy się go boją; a przebywać będzie chwała jego w ziemi naszej.

11

Miłosierdzie i prawda spotkają się z sobą; sprawiedliwość i pokój pocałują się.

12

Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy.

13

Da też Pan i doczesne dobra, a ziemia nasza wyda owoc swój.

14

Sprawi, że sprawiedliwość przed twarzą jego pójdzie, gdy postawi na drodze nogi swoje.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910