Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Psalmy 51

1

(Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.) -

2

Gdy do niego przyszedł Natan prorok, potem jak był wszedł do Betsaby.

3

Zmiłuj się nademną, Boże! według miłosierdzia twego; według wielkich litości twoich zgładź nieprawości moje.

4

Omyj mię doskonale od nieprawości mojej, a od grzechu mego oczyść mię.

5

Albowiem ja znam nieprawość moję, a grzech mój przedemną jest zawżdy.

6

Tobie, tobiem samemu zgrzeszył, i złem przed oczyma twemi uczynił, abyś był sprawiedliwy w mowie twojej, i czystym w sądzie twoim.

7

Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mię matka moja.

8

Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.

9

Oczyść mię, isopem, a oczyszczon będę; omyj mię, a nad śnieg wybielony będę.

10

Daj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył.

11

Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.

12

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże! a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

13

Nie odrzucaj mię od oblicza twego, a Ducha swego świętego nie odbieraj odemnie.

14

Przywróć mi radość zbawienia twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mię.

15

Tedy będę nauczał przestępców dróg twoich, aby się grzesznicy do ciebie nawrócili.

16

Wyrwij mię z pomsty za krew, o Boże, Boże zbawienia mojego! a język mój będzie wysławiał sprawiedliwość twoję.

17

Panie! otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoję.

18

Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.

19

Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem skruszonem i strapionem nie pogardzisz, o Boże!

20

Dobrze uczyó według upodobania twego Syonowi; pobubuj mury Jeruzalemskie.

21

Tedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste, i całopalenia; tedy cielce ofiarować będą na ołtarzu twoim.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910