Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Psalmy 50

1

Psalm Asafowi podany. Bóg nad Bogami, Pan mówił i przyzwał ziemię od wschodu słoóca aż do zachodu jego.

2

Objaśnił się Bóg z Syonu w doskonałej ozdobie.

3

Przyjdzie Bóg nasz, a nie będzie milczał; ogieó przed twarzą jego będzie pożerał, a około niego powstanie wicher gwałtowny.

4

Przyzwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądził lud swój.

5

Mówiąc: Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze.

6

Tedy niebiosa opowiedzą sprawiedliwość jego; albowiem sam Bóg jest sędzią. Sela.

7

Słuchaj, ludu mój! a będę mówił; słuchaj, Izraelu! a oświadczę się przed tobą: Jam Bóg, Bóg twój Jam jest.

8

Nie będę cię z ofiar twoich winił, ani całopalenia twego, które są zawsze przedemną.

9

Nie wezmę z domu twojego cielca, ani z okołu twego kozłów.

10

Albowiem mój jest wszelki zwierz leśny, i tysiące bydła po górach.

11

Znam wszystko ptastwo po górach, i zwierz polny jest przedemną.

12

Będęli łaknął, nie rzekęć o to; bo mój jest okrąg ziemi, i napełnienie jego.

13

Izali jadam mięso wołowe? albo pijam krew kozłową?

14

Ofiaruj Bogu chwałę, i oddaj Najwyższemu śluby twoje;

15

A wzywaj mię w dzieó utrapienia: tedy cię wyrwę, a ty mię uwielbisz.

16

Lecz niezbożnemu rzekł Bóg: Cóżci do tego, że opowiadasz ustawy moje, a bieżesz przymierze moje w usta twoje?

17

Ponieważ masz w nienawiści karność, i zarzuciłeś słowa moje za się.

18

Widziszli złodzieja, bieżysz z nim, a z cudzołożnikami masz skład twój.

19

Usta twoje rozpuszczasz na złe, a język twój składa zdrady.

20

Zasiadłszy mówisz przeciwko bratu twemu, a lżysz syna matki twojej.

21

Toś czynił, a Jam milczał; dlategoś mniemał, żem ja tobie podobny, ale będę cię karał, i stawięć to przed oczy twoje.

22

Zrozumiejcież to wżdy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was snać nie porwał, a nie będzie ktoby was wyrwał.

23

Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię; a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910