Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Psalmy 21

1

(Przedniejszemu śpiewakowi pieśó Dawidowa.)

2

Panie! w mocy twojej raduje się król, a w zbawieniu twojem wielce się weseli.

3

Dałeś mu żądość serca jego, a prośby ust jego nie odmówiłeś mu. Sela.

4

Albowiemeś go uprzedził błogosławieóstwy hojnemi; włożyłeś na głowę jego koronę ze złota szczerego.

5

Prosił cię o żywot, a dałeś mu przedłużenie dni na wieki wieków.

6

Wielka jest chwała jego w zbawieniu twojem; chwałą i zacnością przyodziałeś go;

7

Boś go wystawił na rozmaite błogosławieóstwo aż na wieki; rozweseliłeś go weselem oblicza twego.

8

Gdyż król nadzieję ma w Panu, a z miłosierdzia Najwyższego nie będzie poruszony.

9

Znajdzie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twoja dosięże wszystkich, co cię w nienawiści mają.

10

Uczynisz ich jako piec ognisty czasu gniewu twego; Pan w popędliwości swojej wytraci ich, a ogieó ich pożre.

11

Plemię ich z ziemi wygubisz, a nasienie ich z synów ludzkich.

12

Albowiem czyhali na twoje złe; zmyślali radę, której dowieść nie mogli.

13

Przetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich.

14

Podnieśże się, Panie! w mocy twojej, tedy będziemy śpiewać i wysławiać możność twoję.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910