Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Psalmy 20

1

(Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.)

2

Niech cię Pan wysłucha w dzieó utrapienia; niech cię wywyższy imię Boga Jakóbowego.

3

Niech ci ześle ratunek z świątnicy, a z Syonu niech cię podeprze.

4

Niech wspomni na wszystkie ofiary twoje, a całopalenia twoje niech w popiół obróci. Sela.

5

Niech ci da wszystko według serca twego, a wszelką radę twoję niech wypełni.

6

Rozweselimy się w wybawieniu twojem, a w imieniu Boga naszego chorągiew podniesiemy; niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje.

7

Teraześmy poznali, iż Pan wybawił pomazaóca swego, a iż go wysłuchał z nieba swego świętego przez zbawienną moc prawicy swojej.

8

Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy.

9

Onić polegli i upadli, a myśmy powstali, i ostoimy się.

10

Panie! ty nas zachowaj, a król nas niech wysłucha w dzieó wołania naszego.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910